ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΣΕΙΡΑ: Αστρονομικοί Προσανατολισμοί Μνημείων


Εισαγωγικό άρθρο 1:

Αρχαιοστρονομία και Αστρονομικός Προσανατολισμός Μνημείων στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη


Εισαγωγικό άρθρο 2:

Διερεύνηση του Προσανατολισμού Μνημείων με Γεωδαιτικές και Αστρονομικές Μεθόδους.


Υπό εξέταση Μνημείο 1:

Ερέχθειο Ακροπόλεως. Ο αστρονομικός προσανατολισμός του μνημείου και η χρονολόγηση του.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.